Juang Ki Hajar Dewantoro, Melawan Dengan Pena

KI HAJAR DEWANTORO, MELAWAN DENGAN PENA Ki Hajar Dewantoro merupakan satu dari sekian keturunan Bangsawan Jawa yang rela menanggalkan silsilah kebangsawanannya agar lebih luwes memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama rakyat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Ia merupakan cucu dari Pakualam III dari Kadipaten Pakualaman. Semasa […]